Свържете се с нас: 088/87-88-357

Тел: 0888 788357
Тел: 0883 443657

Фотоволтаични инвертори

Според предназначението, инверторите се делят основно на:

On-Grid - мрежови

Off-Grid - без външна мрежа

Хибридни - комбинирани

Мрежовите(On-Grid) инвертори се използват предимно за изграждане на фотоволтаични централи за с търговски характер където няма нужда от запазване на електрическата енергия в акумулаторни батерии.

Off-Grid инверторите се използват на места където мяма външна електрическа мрежа като згради в полето, планината или на плажа, каравани и лодки. При тях цялата енергия се запазва в батериите или се подава към електроуредите.

Хибридните инвертори са комбинация от On-Grid и Off-Grid, те могат както да подават енергията към електроуредите и да запазват енергията в батериии така, и да подават електричество към външната електрическа мреза с търговски характер. Тези инвертори се използват предимно за домашни нужди. Те се използват за пестене на енергия от електрическата мрежа или за аварийно захранване при отпадане на външното електричество (подобно на UPS)

 

Според вида на произважданата електроенергия, инверторите се делят основно на:

Трифазни

Монофазни

Трифазните се използват за промишлени нужди и домашна употреба.

Монофазните се използват предимно за домашна употреб.

 

Как да изберем правилния инвертор, трифазен или монофазен инвертор за домашна употреба?

При избора трифазен или монофазен инвертор за домашни нужди трябва да са знае, че трифазните инвертори работят само и единствено с балансиран товар и трифазна мрежа, това означава, че инверторът винаги дава равно количество енергия разпределено по трите фази.

При монофазно захранване в сградата може да се използва само монофазен инвертор, но в случайите когато имате трифазно захранване в сградата вашите фази най-вероятно не са равномерно натоварени и са с общ товар от примерно 10kW, но той е разпределен неравномерно по фазите:

Фаза 1   Фаза 2   Фаза 3
3kW      2kW      5kW

Инвертора отчита обща консумация 10kW от Smart Power Sensor-a(електромера) и разпределя мощността по равно на всяка от фазите:

Фаза 1   Фаза 2   Фаза 3
3.33kW   3.33kW   3.33kW

Тогава системата ще има недостиг от 0.33kW и 1.33KW по първите 2 фази и ще връща обратно в мрежата 1.67kW по трета фаза.

Какви са вариантите когато имате трифазна партида и монофазни консуматори?

Вариант 1. Прехвърлете големите консуматори на една от фазите и захранете само нея с монофазен инвертор.

Вариант 2. Слагате 3 отделни инвертора с по-малка мощност на всяка от фазите, с три отделни електромера така всеки от тях ще отдава толкова мощност колкото е необходимо независимо един от друг